• Orechová 1167/12, 09303
 • Vranov nad Topľou - Čemerné
 • Napíšte nám na adresu
 • constructor.eu1@gmail.com
 • Otváracie hodiny
 • Pon - Pia | 7:00 16:00

LIKVIDÁCIA AZBESTU

Hlavnou činnosťou našej spoločnosti CONSTRUCTOR-EU s.r.o. je výstavba a rekonštrukcia striech. Vzhľadom na to, že v súčastnosti je ešte množstvo striech pokrytých týmto „zázračným“ materiálom doplnili sme si v roku 2020 našu činnosť o likvidáciu azbestu z exteriérových priestorov.

Čo je azbest?

Azbest je prírodný materiál, ktorý v minulosti našiel uplatnenie v rôznych priemyselných odvetviach a to vďaka jeho jedinečným vlastnostiam, ako napríklad odolnosť voči vysokým teplotám, oxidácii, korózii, oderu, či ohybnosti. Presadil sa v automobilovom, chemickom či potravinárskom priemysle, mimoriadne populárny bol v stavebníctve. V súčasnosti je jeho používanie na Slovensku, ako aj v celej Európskej Únii, zakázané. Azbest je pre ľudský organizmus veľmi nebezpečný, jeho nepriaznivé účinky zasahujú predovšetkým orgány dýchacích ciest. Naša spoločnosť realizuje likvidáciu azbestu a všetkých materiálov, v ktorých je táto škodlivá látka obsiahnutá.

K typickým miestam, kde sa môže azbest nachádzať, patria:

 • steny (izolačné panely v medzistenách)
 • dekoratívne obklady a nátery
 • podlahové kachličky
 • podlahy s linoleom
 • kotle s tepelnou izoláciou
 • izolácia na oceľových konštrukciách budov
 • vetracie kanály
 • podhľadové konštrukcie (ako ochrana proti ohňu v stropných predeloch)
 • stropnice
 • dvere
 • elektroinštalácia
 • vykurovacie systémy (ako tepelná izolácia na potrubných sieťach, vykurovacích telesách a kotloch)
 • strechy (hlavne ako azbestocementové produkty)
 • krytinové škridle
 • stavebné fasády, vrátane odkvapových žľabov, podhľadov a obkladov alebo vonkajších plášťov
 • vodovodné a odpadové potrubné siete
 • ventily, príruby a tesnenia môžu byť tiež obložené alebo utesnené azbestom
 • nádobky splachovačov, okenné zárubne, papier potiahnutý azbestom atď.

Likvidácia azbestu - prečo a ako ho likvidovať

Azbest je pre človeka veľmi nebezpečný a škodlivý. Obsahuje totiž respirabilné mikroskopické azbestové vlákna, ktoré majú dĺžku 5µ a hrúbku 3µ a pri inhalácii vnikajú do pľúc a vďaka svojej ostrosti prenikajú až do bunkovej výstelky pľúc. Pľúca sa odkašliavaním nedokážu týchto vlákien zbaviť, a dôvodom je vznik mnohých vážnych ochorení. Azbest sa preto považuje za veľmi nebezpečný odpad a to je hlavný dôvod, prečo sa zahájila jeho likvidácia.

Kedy nastáva problém s azbestom - je čas na jeho likvidáciu

 • Azbest je škodlivý ak je uložený na streche viac ako 20rokov
 • Ak je mechanicky poškodený treba začať s likvidáciou
 • Ak sa eternit / azbest začne rozpadávať, či zvetrávať vďaka poveternostným vplyvom je najvyšší čas na likvidáciu

Príprava a realizácia likvidácie azbestu

Likvidácia azbestu je možná len špecializovanými spoločnosťami, ktoré majú príslušné povolenia, disponujú potrebnými nástrojmi, ochrannými pomôckami a ich pracovníci sú odborne vyškolení, likvidácia azbestu musí spĺňať mnoho bezpečnostných noriem. Likvidácia azbestu svojpomocne môže mať nebezpečné následky! Ak ste správcom, či majiteľom budovy, potrebujete vedieť či je vo Vašich priestoroch Azbest. Na zistenie prítomnosti azbestu (eternitu) je vhodný aj audit u špecializovanej spoločnosti, likvidácia azbestu ktorá odborne odoberie vzorky a v prípade potvrdenia výskytu navrhne spôsob, akým by mala likvidácia azbestu prebiehať a zabezpečí aj samotnú odbornú likvidácia azbestu.

Ako prebieha odstránenie azbestu v strešných konštrukciách

 1. Vypracovanie plánu práce likvidácie materiálov s obsahom azbestu.
 2. Zabezpečenie povolenia likvidácie azbestového nebezpečenstva - povolenie od Regionálneho Úradu Verejného Zdravotníctva na demontáž a likvidáciu azbestu z krytín, striech a povolenie od Odboru Starostlivosti o Životné Prostredie pre manipuláciu s odpadmi na krytinách, strechách.
 3. Vytvorenie kontrolovaného pásma v okolí miesta likvidácie, teda oddelenie pracoviska od vonkajšieho priestoru. Tým zabránime šíreniu azbestového prachu do ovzdušia. Prístup do týchto priestorov majú len oprávnené osoby.
 4. Stabilizácia azbestu certifikovaným prípravkom 'A penetratiom power' alebo iným, ktorý zabraňuje šíreniu častíc azbestu do vzduchu.
 5. Demontáž eternitovej strešnej krytiny. Odstránený materiál zabalíme do hermeticky uzavretých balíkov s označením nebezpečného odpadu.
 6. Nasleduje dekontaminácia prostredia - vysávanie konštrukcií od azbestového prachu.
 7. Zabezpečíme kontrolné meranie okolia steny/strešnej krytiny na zistenie azbestových vlákien vo vzduchu po demontáži v zmysle nariadenia Regionálneho Úradu Verejného Zdravotníctva.
 8. Transport stabilizovaného materiálu na skládku nebezpečného odpadu.
 9. Odovzdanie dekontaminovaného prostredia s dokumentáciou.